Studijní plány

Studijní plány bakalářských oborů Mechatronické systémy a Automobilová elektronika studijního programu Mechatronika na jednotlivé semestry. Tabulka též obsahuje povinně volitelné a volitelné předměty, kterými se absolvent odborně profiluje.