Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do univerzitního studijního programu Mechatronika na aktuální akademický rok bude obsahovat zkoušku z matematiky.

Výborný prospěch z maturitní zkoušky z matematiky bude zohledněn v podmínkách přijímacího řízení.

Přečtě si detailní podmínky přijímacího řízení.