Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kontakt

Pokud jste zde nenalezli všechny informace, rádi zodpovíme vaše další dotazy:

 • Ing. Hana Tomečková
  studijní oddělení univerzitních studijních programů (9221)
  telefon 59 699 5530
  hana.tomeckova@vsb.cz
 • prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
  prorektor pro studium VŠB-TU Ostrava
  garant studijního programu
  petr.noskievic@vsb.cz
 • prof. Dr. Ing. Petr Novák
  garant bakalářského oboru Mechatronické systémy
  petr.novak@vsb.cz
 • prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
  garant bakalářského oboru Automobilová elektronika
  garant magisterského oboru Automobilová elektronika
  petr.chlebis@vsb.cz
 • prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
  garant magisterského oboru Mechatronické systémy
  jiri.tuma@vsb.cz