Kdo Vás bude učit

Výuku zajišťují pedagogové institutů, ústavů a kateder z více fakult a celoškolských pracovišť, zejména z kateder Fakulty strojní a Fakulty elektrotechniky a informatiky, dále Institut fyziky, Katedra jazyků, Katedra společenských věd, Katedra tělesné výchovy a sportu. Jedná se o tato pracoviště VŠB-TU Ostrava: