Práce v  laboratořích elektro
Práce v laboratořích elektro

5 důvodů, proč studovat některý z oborů studijního programu Mechatronika

  1. Nabízíme strukturovaný model studia ve dvou bakalářských oborech a dvou navazujících magisterských oborech - Mechatronické systémy a Automobilová elektronika. Obory jsou kompatibilní s evropským systémem ECTS (European Credit Transfer System) umožňujícím mobilitu studentů nejen v České republice, ale i v rámci jiných evropských zemí.
  2. Jako univerzitní program, nabízí díky participujícím katedrám z více fakult VŠB-TU Ostrava a především z Fakulty strojní a Fakulty elektrotechniky a informatiky velmi dobré technické zázemí pro studium - počítačové učebny, experimentální a výukové laboratoře soustředěné v moderním areálu VŠB-TU Ostrava.
  3. Skladba studijních plánů pokrývá potřeby Mechatroniky – obsahuje modul předmětů teoretického základu technických oborů, modul strojní a modul elektrotechnický na které navazují oborové předměty.
  4. Získáte rozsáhlé "know-how" v oblastech konstruování, elektroniky, pohonů, simulace a modelování a řízení.
  5. Budete mít co nabídnout na trhu práce.