Práce na lineárním hydropohonu
Práce na lineárním hydropohonu

Co je mechatronika ?

Mechatronika je prolínající kombinací několika inženýrských oborů. Nejčastěji bývá mechatronika umístěna mezi strojírenství, elektroniku a výpočetní techniku, které dohromady umožnují vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů.

Výraz „mechatronics“ poprvé použil Tetsuro Mori, inženýr japonské firmy Yaskawa, v roce 1969. Jedná se o spojení slov „Mechanical systems“ a „Electronics“ Ve svém překladu znamená strojnictví a elektroniku.

Bakalářské a inženýrské studium mechatroniky typicky zahrnuje zejména matematiku, strojírenství, teorii obvodů, elektroniku, pohony, telekomunikace, teorii řízení a prostředky řízení, zpracování signálu, robotiku a další specializace.