V laboratoři automobilových řídících systémů
V laboratoři automobilových řídících systémů

Co budete moci po absolvování nabídnout

Absolventi tříletého bakalářského studia oboru Mechatronické systémy jsou připraveni provádět činnosti v rámci projektování, uvádění do provozu a provozu mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Jsou schopni řešit vazby mezi mechanickými, elektrickými a řídicími subsystémy. Uplatní se při projektování těchto zařízení a zejména provozní technici, zabezpečující provoz, seřízení, programování, diagnostiku, údržbu a opravy.

Absolventi tříletého bakalářského studia oboru Automobilová elektronika jsou připraveni především na provozní a servisní činnost v provozu automobilů se zaměřením na jejich elektronické řídicí jednotky a mechatronické subsystémy.

Absolventi magisterského studijního oboru Mechatronické systémy jsou připraveni pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi.

Jejich profil zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, akční členy a řídicí systém. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.

Absolvent magisterského studijního oboru Automobilová elektronika naleznou uplatnění v projekčních ústavech, ve výzkumně-vývojových útvarech při vývoji elektronických aplikací v oblasti automobilové techniky jako vedoucí pracovníci, projektanti elektrotechnických zařízení, vývojoví a výzkumní pracovníci apod. Mohou pracovat v podnicích s výrobou automobilů, ve výrobních organizacích při řízení technologických procesů, v údržbářských a opravárenských činnostech.

Přímou součástí studia je zvládnutí samostatné rutinní práce na počítači pro celé spektrum činností, počínaje využitím textových editorů, přes tabulkové procesory a zvládnutí základního používání CAD systémů (strojní i elektro), MathCAD, MATLAB, programování až po využití počítačů v řídicích systémech a automatizovaných zařízeních.