V laboratořích
V laboratořích

Úvod

Následující informace jsou primárně určeny zájemcům o studium na univerzitě technického zaměření.

V několika bodech – zajímavých pro uchazeče o studium – jsou zde stručně prezentovány obory univerzitního studijního programu Mechatronika Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Dozvíte se zde základní informace o jednotlivých oborech, v čem a čím jsou tyto obory výjimečné a co budete moci po absolvování nabídnout.

Pro následující akademický rok budou opět otevřeny bakalářské obory Mechatronické systémy a Automobilová elektronika a to jak v prezenční, tak i kombinované formě.

Absolventi těchto bakalářských oborů mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu, který je rovněž akreditován.

Informační leták studijního programu Mechatronika.
[pdf, 1,4 MB]

Letní škola

Studujete na střední škole? Přijďte si vyzkoušet studium na univerzitě! Každý rok se pravidelně v září koná letní škola pro studenty středních škol. Sledujte přehled akcí.